STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

29 maja 2019 r. (środa)
o godz. 16:00w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
VII Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)nr VII/41/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
  2)nr VII/42/2019 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.

 10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.05.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski