STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

27 marca 2019 r. (środa)
o godz. 15:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się 
V Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 4. Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/30/2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  2)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/31/2019 w sprawie utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP;
  3)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/32/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jordanów Śląski;
  4)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/33/2019 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
  5)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/34/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Jordanów Śląski, na okres od dnia 1 września 2019 roku;
  6)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/35/2019 zmieniająca uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  7)Rozpatrzenie projektu uchwały nr V/36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok;
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

21.03.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski