STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
IX Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)nr IX/56/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok;
  2)nr IX/57/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jordanów Śląski;
  3)nr IX/58/2019 w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Jordanów Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.;
  4)nr IX/59/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jordanów Śląski i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

22.08.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski