STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

PAŹDZIERNIK 2019

 

XI SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XI/62/2019 30.10.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2. XI/63/2019 30.10.2019 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
3. XI/64/2019 30.10.2019 określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Jordanów Śląski
4. XI/65/2019 30.10.2019 nazwy ulicy w miejscowości Wilczkowice
5. XI/66/2019 30.10.2019 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
6. XI/67/2019 30.10.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
7. XI/68/2019 30.10.2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok
8. XI/69/2019 30.10.2019 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 451/14 w obrębie Jordanów Śląski
9. XI/70/2019 30.10.2019 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
10. XI/71/2019 30.10.2019 zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

       

PLIK DO POBRANIA:

 


X SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. X/60/2019 14.10.2019 wyrażenia stanowiska Rady Gminy Jordanów Śląski dotyczącego inwestycji o charakterze uciążliwym dla środowiska i mieszkańców
2. X/61/2019 14.10.2019 powołania Komisji Doraźnej do spraw planowania przestrzennego

      

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Edyta Najdek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

06.11.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski