STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

LISTOPAD 2019

 

XI SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XII/72/2019 27.11.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2. XII/73/2019 27.11.2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
3. XII/74/2019 27.11.2019 określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
4. XII/75/2019 27.11.2019 zmieniająca uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
5. XII/76/2019 27.11.2019 powołania komisji doraźnej do spraw planowania przestrzennego
6. XII/77/2019 27.11.2019 uzupełnienia porządku obrad o uchwałę dotyczącą powołania składu komisji doraźnej ds. planowania przestrzennego
7. XII/78/2019 27.11.2019 powołania składu komisji doraźnej do sprawie planowania przestrzennego.

        

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Edyta Najdek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.12.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski