STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

LUTY 2019

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 2/2019 04.02.2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2019 roku.
2. 3/2019 04.02.2019 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
3. 4/2019 05.02.2019 zwołania zebrań wyborczych Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Jordanów Śląski.
4. 5/2019 05.02.2019 wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Jordanów Śląski.

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

05.02.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski