STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

MAJ 2019

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 12/2019 23.05.2019 powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
2. 13/2019 23.05.2019 sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
3. 14/2019 27.05.2019  podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

27.05.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski