STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

LISTOPAD 2019

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 28/2019 25.11.2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz mieszkańców Gminy Jordanów Śląski (wybór formy uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)
2. 29/2019 25.11.2019 przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
3. 30/2019 25.11.2019 przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

28.11.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski