BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urząd Gminy Jordanów Śląski
BIP » Aktualności » Wiadomości » Wiadomości - 2021

Wiadomości - 2021

WIADOMOŚCI 2021

 


Obwieszczenie 
(21.12.2021)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

PLIKI DO POBRANIA:


Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap III
29.11.2021

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środkówdostępu do celów podróży i usług. Dokumentzawiera plan wdrożenia tych działań.

Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, ObornikiŚląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Miasto Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, Oleśnica, Oława, Przeworno, Wisznia Mała, Wrocław, Zawonia, Żórawina oraz z województwa opolskiego: gmina Brzeg.

WIĘCEJ ...  |

*   *   *

Pod poniższym linkiem od 06.12.2021r. jest możliwość zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko:

https://lpw.company/drive/d/s/mUFOrU6WiXUzKFQKEzk7E2GtJrHrHb0u/oGqrK0GMcVgEP0kCy1qolumm83TIp__s-ALmAdFPyGwk

Uwagi można składać poprzez formularz umieszczony w linku lub przesłać na adres email: konsultacje@lpw-consulting.pl

 


Obwieszczenie 
(02.11.2021)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(21.10.2021)

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(30.09.2021)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(02.09.2021)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(02.09.2021)

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(12.08.2021)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(28.07.2021)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania”, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego dla potrzeb inwestycji pn.: "Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn – Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki", tj. pozwoleń na: wykonanie urządzenia wodnego obejmującego odbudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-ŚI13 na działce nr 53, obręb Pożarzyce oraz odwodnienie wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów, na działkach nr 53, 55,56 obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski, pow. wrocławski, realizowanych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu /Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm./.

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie 
(14.07.2021)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 
(24.06.2021)

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchoimości
(24.06.2021)

PLIKI DO POBRANIA:


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 
(14.06.2021)

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

PLIKI DO POBRANIA:


SZANOWNI MIESZKAŃCY

 
Na podstawie znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) przedstawiam Państwu raport o stanie gminy Jordanów Śląski za 2020 rok.

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie Państwu sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Jordanów Śląski za 2020 rok.

Na podstawie art. 28aa. ust. 1. wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, na której głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (tj. 15.06.2021 r. do godz. 16:00), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
 

XXVI Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski,
na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy Jordanów Śląski za 2020 rok
odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim.

 

Wójt Gminy
Jordanów Śląsk

 


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
(26.05.2021)

PLIKI DO POBRANIA:


Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
(14.05.2021)

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców Gminy Jordanów Śląski stosowania odnawialnych źródeł energii. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Jordanów Śląski określa Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 5638).

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMITETU STERUJĄCEGO INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO
(27.01.2021)

 

Szanowni Państwo,

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku. IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród. Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Zaproszenie jest skierowane jest do:

 1. Podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości np. izb przemysłowo handlowych, konfederacji przedsiębiorców, stowarzyszeń przedsiębiorców itp.
 2. Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych;
 3. Podmiotów działających na rzecz rozwoju społecznego, szczególnie w zakresie: włączenia społecznego, praw podstawowych, osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień wskazanych w pkt. 1 lub 2 lub 3 oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 26.02.2021 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej.

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. Zostanie wybranych 3 przedstawicieli, po jednym dla każdego z obszarów wskazanych w pkt. od 1 do 3. O procedurze wyboru poinformujemy podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KKS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

Przewodnicząca KS IIT SW
Dorota Pawnuk (-)
Burmistrz Strzelina

ZAŁACZNIKI:

 1. Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna;
 2. Formularz zgłoszeniowy;
 3. Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego.

 

Wprowadził Marek Jakubina 27.01.2021 13:39:45
Opublikował Marek Jakubina 27.01.2021 13:39:45
Odpowiedzialny za treść Marta Mazur 27.01.2021 13:39:45
Zaktualizował Marek Jakubina 21.12.2021 13:50:03
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.