BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urząd Gminy Jordanów Śląski
BIP » Aktualności » Przetargi » Przetargi 2020

Przetargi 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Jordanów Śląski: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 11.12.2020 08:50:28
Opublikował Marek Jakubina 11.12.2020 08:50:28
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 11.12.2020 08:50:28
Zaktualizował Marek Jakubina 28.12.2020 09:57:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup paliwa płynnego na potrzeby Gminy Jordanów Śląski w 2021 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 08.12.2020 10:07:21
Opublikował Marek Jakubina 08.12.2020 10:07:21
Odpowiedzialny za treść Marcin Tylecki 08.12.2020 10:07:21
Zaktualizował Marek Jakubina 04.02.2021 09:44:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Jordanów Śląski: Cykliczne dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Jordanów Śląski w łącznej szacunkowej ilości ok. 171 tys. litrów

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 26.11.2020 13:57:30
Opublikował Marek Jakubina 26.11.2020 13:57:30
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 26.11.2020 13:57:30
Zaktualizował Marek Jakubina 28.12.2020 11:07:51

ZAPYTANIE OFERTOWE OZ/1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE OZ/1/2020 dotyczące dostawy 11 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office 2O19

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 09.11.2020 11:16:38
Opublikował Marek Jakubina 09.11.2020 11:16:38
Odpowiedzialny za treść Marta Mazur 09.11.2020 11:16:38
Zaktualizował Marek Jakubina 16.11.2020 08:57:17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Jordanów Śląski: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jordanowie Śląskim

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 04.09.2020 15:01:29
Opublikował Marek Jakubina 04.09.2020 15:01:29
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 04.09.2020 15:01:29
Zaktualizował Marek Jakubina 16.11.2020 08:54:30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jordanów Śląski  zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie następujących zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 27.08.2020 08:24:21
Opublikował Marek Jakubina 27.08.2020 08:24:21
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 27.08.2020 08:24:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Jordanów Śląski: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jordanowie Śląskim

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 17.08.2020 14:06:12
Opublikował Marek Jakubina 17.08.2020 14:06:12
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 17.08.2020 14:06:12
Zaktualizował Marek Jakubina 01.09.2020 11:54:02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jordanów Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie następujących zamówienia:
Jezierzyce Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 14.08.2020 08:26:51
Opublikował Marek Jakubina 14.08.2020 08:26:51
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 14.08.2020 08:26:51
Zaktualizował Marek Jakubina 31.08.2020 15:16:26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jordanów Śląski, działka nr 583/5 o powierzchni 3,1663 ha (w tym: RIIIa - 0,1231 ha, RIVa - 0,1864 ha, RV - 0,00673 ha i N - 2,7895 ha) zapisana w księdze wieczystej nr WR1T/00017671/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 31.07.2020 11:13:18
Opublikował Marek Jakubina 31.07.2020 11:13:18
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 31.07.2020 11:13:18
Zaktualizował Marek Jakubina 31.08.2020 13:49:32

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Jordanów Śląski: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań:

 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienia termoizolacyjności dachu
 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 29.07.2020 11:10:54
Opublikował Marek Jakubina 29.07.2020 11:10:54
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 29.07.2020 11:10:54
Zaktualizował Marek Jakubina 20.08.2020 09:05:17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Jordanów Śląski: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań:

 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienia termoizolacyjności dachu 
 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wprowadził Marek Jakubina 03.07.2020 15:08:39
Opublikował Marek Jakubina 03.07.2020 15:08:39
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 03.07.2020 15:08:39
Zaktualizował Marek Jakubina 27.07.2020 09:33:08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pn.: 
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jordanów Śląski".

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 02.07.2020 10:08:24
Opublikował Marek Jakubina 02.07.2020 10:08:24
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Iwańska 02.07.2020 10:08:24
Zaktualizował Marek Jakubina 13.07.2020 11:55:20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jordanów Śląski, działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Jordanów Śląski o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2014 Wójta gminy Jordanów Śląski z dnia 30.06.2014 r., zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Dostawa 15 szt. laptopów do zdalnego nauczania z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i użytkowym.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 15.05.2020 14:09:21
Opublikował Marek Jakubina 15.05.2020 14:09:21
Odpowiedzialny za treść Zuzanna Iwańska 15.05.2020 14:09:21
Zaktualizował Marek Jakubina 02.07.2020 10:02:53

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jordanów Śląski, działka nr 583/4 o powierzchni 1,3761 ha (w tym: RIIIa - 0,2028 ha, RIVb - 0,3956 ha, RV - 0,5287 ha i Lz - 0,2490 ha) zapisana w księdze wieczystej nr WR1T/00017671/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 13.03.2020 14:49:29
Opublikował Marek Jakubina 13.03.2020 14:49:29
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 13.03.2020 14:49:29
Zaktualizował Marek Jakubina 17.04.2020 09:49:56

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jordanów Śląski, działka nr 583/5 o powierzchni 3,1663 ha (w tym: RIIIa - 0,1231 ha, RIVa - 0,1864 ha, RV - 0,0673 ha i N - 2,7895 ha) zapisana w księdze wieczystej nr WR1T/00017671/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 13.03.2020 14:38:15
Opublikował Marek Jakubina 13.03.2020 14:38:15
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 13.03.2020 14:38:15
Zaktualizował Marek Jakubina 29.06.2020 15:44:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jordanów Śląski, działka nr 583/6 o powierzchni 0,8291 ha (w tym: RIIIa - 0,3638 ha i RIVa - 0,4653 ha,) zapisana w księdze wieczystej nr WR1T/00017671/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie.

PLIKI DO POBRANIA:

Wprowadził Marek Jakubina 13.03.2020 14:33:21
Opublikował Marek Jakubina 13.03.2020 14:33:21
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Fabisch 13.03.2020 14:33:21
Zaktualizował Marek Jakubina 15.04.2020 10:35:20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podmiot pełniący funkcje: Inspektora Nadzoru prac budowlanych oraz Zarządzającego inwestycją i rozliczającego projekt z instytucją finansującą

Głównym celem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy jest znaczne ograniczenie poziomu zużycia energii końcowej przez obiekty Gminy Jordanów Śląski, zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej 55 (dalej rozumianego jako Projektu UE). 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 
Wprowadził Marek Jakubina 10.02.2020 14:19:25
Opublikował Marek Jakubina 10.02.2020 14:19:25
Odpowiedzialny za treść Grzegorz Gaweł 10.02.2020 14:19:25
Zaktualizował Marek Jakubina 13.03.2020 14:29:55

Archiwalne informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na poprzedniej wersji BIPu pod adresem:

http://www.archiwumbip.jordanowslaski.pl/strony/aktualnosci_przetargi.htm


 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.